Philip Arvidsson

Yrke: Art director på Futurniture

Har studerat: IT, medier och design

Beskriv utbildningen!

Den är bred, vilket är den stora skillnaden mot konkurrenterna. Bredden har både för- och nackdelar. Fördelen är att man får prova på lite av allt. Nackdelen är att man inte får någon spjutspetskompetens. Huvudämnet är medieteknik, som är det ämne som är tajtast knutet till branschen, och inte särskilt teoretiskt, vilket känns bra.

IT, medier och design innehåller också ett praktiskt examensarbete. Vad gjorde du?

Under hela studietiden frilansade jag under eget företag och kunde göra mitt exjobb som ett projekt i företaget. Jag och en kompis på kursen tog fram koncept, grafisk profil och sajt för Studentertyckertill.se, där studenter kan betygsätta utbildningar i syfte att hjälpa blivande studenter.

Varför valde du IT, medier och design?

Jag hade frilansat inom branschen, men kände att jag ville fördjupa mig. Jag hade konkreta kunskapsluckor som jag ville fylla och jag ville ha en akademisk utbildning.

Vad är det bästa med programmet?

Bredden, den tvärvetenskapliga inriktningen och att det gav ett akademiskt tankesätt som gör att man ser orsak och verkan. Även om de flesta i branschen är "doers" gör ett akademiskt tänkande att man kan zooma ut och se helheten.

Är du nöjd med ditt val av utbildning?

Det var rätt val då och utbildningen har tagit mig dit jag ville.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Allt jag gör på jobbet kommer till viss del från utbildningen. Jag sysslar mest med form, till viss del med animation och programmering, men är inte fullärd. Under utbildningen sätts kulan i rullning, sedan är det upp till en själv att förvalta. Att jag frilansade samtidigt som jag pluggade gjorde att jag kunde omsätta teoretiska kunskaper direkt i praktiken, vilket gav mycket.

Beskriv ditt arbete!

Jag är art director och designar för webben. Jag tar även fram koncept till kampanjer av olika slag.

Vad är roligast med jobbet?

Jag brinner mest för kampanjer, eftersom de ger kreativ höjd. Det roligaste är att få arbeta kreativt och att jobba i projektform. Jag har ingen aning om vad jag jobbar med om två månader – det kommer nya projekt hela tiden och det passar mig.

Hur fick du ditt arbete?

När det var dags för praktik sökte jag till Futurniture, där jag jobbar nu, och till några andra byråer. På Futurniture fick jag betald praktik och tackade ja. När praktiken var över omsattes den till en fast tjänst.

Vilket är ditt tips till dem som studerar idag?

Det man lär sig på lektionstid är jättebra, men man hinner inte lära sig nog. Därför tycker jag att man ska jobba vid sidan om. Ta på dig projekt eller jobba gratis för att få praktiken, för din egen utveckling och för portföljen. Genom att lattja på egen hand lär man sig. Och så ska man ha roligt!

Philip Arvidson intervjuades hösten 2009.

Sandra Lindberg

Har studerat: IT, medier och design

Beskriv utbildningen!

IT, medier och design programmet är en bred utbildning som ger en kunskap inom många olika områden som man kan tänkas jobba med, som t.ex. webb, design, programmering, filmning, mm. Utbildningen ger praktisk kunskap likaväl som teoretisk kunskap vilket är en viktig kombination om man t.ex. jobbar med webbdesign, där det inte bara räcker att vara bra på CSS, utan man måste även vara bra på designmetoder för att designen ska fylla sitt syfte.

IT, medier och design innehåller också ett praktiskt examensarbete. Vad gjorde du?

Som pratiskt examensarbete var jag projektledare för Projektor 2010, en medieteknisk examensutställning. Jag samarbetade med ytterligare tre studenter från IT, medier och design programmet. I examensarbetet ingick det att söka sponsorer, skapa en katalog, vernissagekort, affischer, visitkort, en webbsida och en utställning. Det var en lärorik och kul utmaning som fått mig att tillämpa många delar som jag lärt mig under utbildningen så som projektledning, tryck och webb.

Varför valde du IT, medier och design?

Det var lite av en slump kan man säga. Jag läste teknikprogrammet på gymnasiet med inriktning på design och arkitektur, och efter utbildningen kände jag mig intresserad av båda delarna så jag sökte till byggnadsingenjör, samhällsplanerare och IT, medier och design programmet. Jag kom in på samtliga utbildningar och valde IT, medier och design programmet eftersom den hade flest kurser som intresserade mig.

Vad är det bästa med programmet?

Att man får en bred kunskap och därmed har insikt i både design och teknik, det underlättar när man t.ex. jobbar som designer att veta vilka tekniska begränsningar som finns. Samtidigt har man möjlighet att skaffa sig en spetskompetens genom att inrikta sig på det område man är intresserad av under projekt, praktik, c-uppsats och under det praktiska examensarbetet.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Då jag har väldigt varierande arbetsuppgifter så underlättar det att ha kunskap inom flera områden, som t.ex. Flash, HTML, CSS, databaser, Illustrator, Photoshop, PHP, mm. vilket utbildningen har gett mig. Den har även gett mig förmågan att enkelt ta till mig nya/andra tekniker.

Beskriv ditt arbete!

Jag jobbar på ett litet produktionsbolag som heter Ambient media, där har jag varierande arbetsuppgifter som bland annat webbdesigner, Flashredigerare och undervisning.

Vad är roligast med jobbet?

De varierande arbetsuppgifterna och att inget projekt är det andra likt, vilket gör det väldigt spännande.

Hur fick du ditt arbete?

Efter första året på IT, medier och design programmet kände jag mig nyfiken på att fördjupa mig i Flash och sökte därför en sommarkurs i Flash på Södertörns högskola. Kursen var väldigt givande och jag tyckte det var ett väldigt intressant program som bjöd in till många möjligheter. Under hösten efter sommarkursen hörde läraren på sommarkursen av sig till mig och frågade om jag var intresserad av att jobba med Flash, vilket jag var eftersom det tilltalade mig. Det var mitt första jobb på Ambient media och efter det fortsatte jag att jobba på projektbasis parallellt med min utbildning, efter utbildningen fick jag en anställning.

Vilket är ditt tips till dem som studerar idag?

Att ta tillvara på de tillfällen man har att fördjupa sig inom det område man är mest intresserad av, det blir lättare att utmärka sig när man söker jobb och framförallt blir det roligare att jobba om man brinner för ämnet, men glöm inte heller bort bredden utbildningen har gett, den har man nytta av.

Sandra Lindberg intervjuades våren 2011.

Alumni 3

Alumni 4

Alumni 5

Alumni 6

Alumni 7

Alumni 8