IT, medier och design, 180 högskolepoäng

(ICT, Media and Design, 180 credits)

Programkod P1805
Ansvarig institution Kommunikation, medier och it
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska

Kort om IMD-programmet

Utbildningen IT, medier och design vid Södertörns högskola omfattar tre års studier. Huvudämne är medieteknik, 3 terminer, men programmet innehåller också en termin informatik och programspecifika kurser som t.ex. Design, innovation och kreativitet (7,5 högskolepoäng) och Projektledning (7,5 högskolepoäng). Studenten skriver både en c-uppsats och gör ett praktiskt examensarbete inom ramen för programmet. Du som vill börja på programmet förväntas använda egen bärbar dator. Vi hjälper till med råd och anvisningar och vid tillfälliga behov även med lånedatorer.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik och programexamen från IT, medier och design.

Studera vidare?

Fil.kand-examen ger behörighet till studier på magister- eller masternivå.

Få jobb?

IT, medier och design ger en bred kompetens inom digital medie- och informationsteknik. Efter examen kan man arbeta inom IT- och medierelaterade yrkesområden som projektledare, webbdesigner, gränssnittsprogrammerare, informationsdesigner, webbutvecklare eller multimediaproducent. Studenter från tidigare årskullar har haft mycket god anställningsstatistik och har fått anställning med relevanta arbetsuppgifter på företag och organisationer som ligger inom de områden utbildningen utformats för.

Utlandsstudier

Som ett alternativ under den sjätte terminen kan studenterna välja att läsa programrelaterade kurser utomlands genom våra utbytesavtal med utländska universitet. Södertörns högskola har utbytesavtal med en rad utländska högskolor och universitet. Kurserna väljs ut i samråd med programansvarig.

Praktik och praktiskt examensarbete

Under termin 6 av utbildningen ingår 5 veckors praktik och 10 veckors praktiskt examensarbete som ibland utförs på praktikarbetsplatsen. Examensarbetet presenteras sedan på slututställningen Projektor. Den sista terminen inleds med en valbar kurs.

Läs mer
Projektor 2011 Praktik IMD08 HTML Projektarbete IMD08 Examensarbete 2011 - Erik Östholm, Mikael Lavrell Typografi Databaser och datamodellering C-uppsats IMD Projektarbete IMD08 Möt imd illustration Projektor