fredrik winberg

Fredrik Winberg

IMD08 är den sjunde klassen som utexamineras från programmet IT, medier och design på Södertörns högskola sedan starten 2002. Det är också den andra kullen studenter på IMD-programmet som jag har haft förmånen att undervisa och följa under deras tid på programmet. Det har varit en intressant resa att vara med på, IMD08 är en klass med många starka viljor och vi har kanske inte alltid tyckt samma sak i alla frågor, men det bestående intrycket som jag kommer att bära med mig från denna klass är den energi, den kreativitet och den glöd som, när den fick fokusera åt rätt håll, verkligen har imponerat. Min roll som programansvarig är framför allt att säkerställa kvalitén på utbildningen, och att den möter upp mot de krav som arbetslivet ställer och förbereder studenterna på de utmaningar som väntar.

madeleine araya

Madeleine Araya

varför valde du imd-programmet?

Jag eftersträvade en möjlighet att få ta del av nya kunskaper inom områden som intresserade mig, vilket gjorde att jag valde IT, medier och design programmet.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev C-uppsatsen Den virtuella singelvärlden tillsammans med Malin Chan där vi studerade användandet av nätdejtingsajter.

vad gjorde du som examensarbete?

Tillsammans med Malin Chan utförde jag även examensarbete, vilket kändes naturligt efter ett bra samarbete under C-uppsatsen. Inför examensarbetet valde vi att arbeta mot ett extern uppdragsgivare och sökte därför upp ett intressant företag.

artiom barrientos

Artiom Barrientos

varför valde du imd-programmet?

Jag valde IMD-programmet för att jag alltid har tyckt om att utveckla webbsidor. Däremot kände jag att jag behövde lära mig hur själva designarbetet går till eftersom bakom en webbsida finns inte bara programering. Jag började programmera och var självlärd inom det sedan 1999. Efter att ha gått webbdesign i gymnasiet kände jag direkt att det var något jag skulle kunna jobba med. Men eftersom denna kurs bara skrapade på ytan av vad egentligen webbdesign är valde jag att söka en utbildning som hade båda delarna. Södertörns högskola erbjöd mig det jag ville med IT, medier & design programmet.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev C-uppsatsen tillsammans med klasskamraten Rabi Younan och vi undersökte hur de olika interaktionsstilarna påverkar spelupplevelsen för människan.

malin chan

Malin Chan

varför valde du imd-programmet?

Jag valde denna utbildning för att jag tyckte att den verkade intressant, då den är bred och innehåller många delar som lockade mig.

vad skrev du för c-uppsats?

C-uppsatsen Den virtuella singelvärlden - en studie om användningen av nätdejtingsajter skrev jag tillsammans med Madeleine Araya. Vi valde att skriva om nätdejting eftersom vi tyckte det var ett spännande medietekniskt fenomen.

vad gjorde du som examensarbete?

Under examensarbetet valde jag än en gång att jobba med Madeleine Araya, eftersom vi jobbade väldigt bra tillsammans.

martin crookston

Martin Crookston

varför valde du imd-programmet?

För tre år sedan satt jag och bläddrade i utbildningskataloger och letade efter intressanta utbildningar. Jag visste inte riktigt vad jag ville plugga men snubblade över IMD-programmet och kände att det kunde vara någonting för mig. Det som lockade var att utbildningen var ganska bred. Utbildningen har hjälpt mig att hitta ett intresseområde då jag har fått prova på många olika delar och arbetsuppgifter och känt efter vad som är roligt att arbeta med.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev tillsammans med Filip Williander en uppsats om viktiga designprinciper som man ska ta hänsyn till vid utvecklandet av sökmotorer. Uppsatsen analyserade en mängd funktioner hos flera stora sökmotorer för att ta reda på vilka designprinciper som bidrar till en användarvänlig upplevelse.

frida furberg

Frida Furberg

varför valde du imd-programmet?

Jag valde IMD-programmet efter att jag hade gått två kvällskurser inom medieteknik. Under dessa kurser fick jag höra talas om utbildningen och tänkte att jag skulle chansa och se om utbildningen var något som jag ville göra. Jag hade ett stort intresse av webbdesign och webbutveckling så utbildningen visade sig vara perfekt för någon som inte riktigt visste exakt vad man ville göra.

vad skrev du för c-uppsats?

Den C-uppsats som jag och Erik Östholm skrev, Kreativa kreatörer - en studie i hur kreativa metoder används av professionella kreatörer på företag, redovisar de kreativa metoder som används under designprocessen. Syftet med studien var att urskilja de olika kreativa metoder som används på två företag.

emmi geréb

Emmi Geréb

varför valde du imd-programmet?

Innan jag började IT, medier & design programmet studerade jag Medieteknik A som fristående kurs. Jag insåg ganska tidigt att ett medieteknikrelaterat yrke skulle passa mig mycket bra men var inte hundra procent säker på vad jag ville bli och detta hjälpte IT, medier & design programmet mig med.

vad skrev du för c-uppsats?

C-uppsatsen Attrahera, främja och behålla kvinnorna i IT-branschen, en studie om det kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup handlade om villkoren för deltagande i kvinnliga nätverket Geek Girl Meetup. Jag ville ta reda på medlemmarnas uppfattning om IT-branschen och redogöra för nätverkets inverkan på kvinnors situation inom IT.

sabri-jean haddad

Sabri-Jean Haddad

varför valde du imd-programmet?

Jag utgick ifrån mina intressen och tyckte att just denna utbildning passade bra. Jag hade en del erfarenheter av webbdesign sedan tidigare och ville fördjupa mig inom det.

vad skrev du för c-uppsats?

C-uppsatsen undersökte hur reklamen på webb-TV påverkr unga vuxna i åldrarna 20–25. Det jag undersökte i studien var främst synpunkter ur användarnas perspektiv, informationen samlades in via intervjuer i grupp, en såkallad fokusgruppintervju.

vad gjorde du som examensarbete?

Examensarbetet grundade sig på en idé om att starta en webbyrå, därför valde jag att skapa en webbplats för denna webbyrån som examensarbete.

hoshiar taufig

Hoshiar Taufig

varför valde du imd-programmet?

Jag hade hört bra saker om Södertörns högskola och IT, medier och design programmet var det program som passade mig bäst.

vad skrev du för c-uppsats?

Min och min skrivpartners, Paulina Kabir C-uppsats handlade om spelet The Sims. Syftet med vår uppsats var att se om det finns eventuella skillnader mellan kvinnor och män när de spelar The Sims. Eftersom The Sims är ett verklighetsbaserat spel, ville vi undersöka vad de olika könen har störst intresse av och att dessa eventuella skillnader kanske kan tala om för oss vad kvinnor gillar och vad män gillar inom spel. Även varför de spelar The Sims och vad de vill få ut av spelet ville vi få reda på.

carl idensjö

Carl Idensjö

varför valde du imd-programmet?

Jag valde IMD-programmet bara för att jag alltid haft ett stort intresse av media. I gymnasiet gick jag samhäll och multimedia och intresset startade där. Vi fick lära oss mycket bild- och filmhantering samt programmering av webbsidor etc. När jag sökte till IT, medier och design programmet ville jag få vidare kunskaper inom detta och det har jag idag fått.

vad skrev du för c-uppsats?

Min C-uppsats handlade om hur webbtv-reklam påverkar ungavuxna i Stockholm. Uppsatsen behandlade även framtidens webb-tv och hur webbtv- reklamen borde utvecklas för att få fler nödja användare.

elishba john

Elishba John

varför valde du imd-programmet?

Jag valde IT, medier och design programmet dels för att jag tyckte att helheten verkade intressant, dels därför att jag är intresserad av grafisk design. Jag tänkte att programmet skulle passa perfekt och det jag ville lära mig.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev min C-uppsats tillsammans med Tania Kihlman som handlar om e-mobbning på internet och inom vilka områden denna form speglar sig på.

paulina kabir

Paulina Kabir

varför valde du imd-programmet?

Jag har alltid haft intresse för det grafiska och kreativa. I gymnasiet läste jag Medieprogrammet med inriktning mot fotografi. IT, medier och design programmet var det som passade mig bäst när det var dags att välja högskoleutbildning. Jag kände att jag kunde få kunskap inom olika områden och även utveckla det jag redan kunde.

vad skrev du för c-uppsats?

Min och Hoshiar Taufigs C-uppsats handlade om spelet The Sims. Syftet med vår uppsats var att se om det finns eventuella skillnader mellan kvinnor och män när de spelar The Sims. Eftersom att The Sims är relativt verklighetsbaserat, ville vi undersöka vad de olika könen har störst intresse av och se om eventuella skillnader kanske kan tala om för oss vad kvinnor gillar och vad män gillar inom spel.

tania kihlman

Tania Kihlman

varför valde du imd-programmet?

Jag valde programmet för att jag ville ha en bred kunskap inom de olika områden som IT, medier och design programmet erbjuder.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev min C-uppsats tillsammans med Elishba John och den handlar om e-mobbning på internet och inom vilka områden det förekommer.

thomas kjellberg

Thomas Kjellberg

varför valde du imd-programmet?

Jag var väl, som många andra, en vilsen själ som inte visste i vilken riktning jag skulle gå. Hade läst någon multimedia-kurs på gymnasiet som jag tyckte var intressant. Testade IMD-programmet och vi klickade direkt.

vad skrev du för c-uppsats?

Med C-uppsatsen undersökte jag och Mikael Lavrell på vilket sätt användbarhetsprinciper och teorier är relevanta vid utvärdering av interaktiva system med målgruppen barn 10–12 år.

mikael lavrell

Mikael Lavrell

varför valde du imd-programmet?

Jag ville få in en fot i IT-branschen då jag anser att det är den mest spännande och dynamiska branschen.

vad skrev du för c-uppsats?

En användbarhetsstudie med barn som målgrupp. Tillsammans med Thomas Kjellberg undersökte vi hur användbarhetsprinciper förhåller sig till barns användande av interaktiva system och vi redovisade även vilka faktorer som kan vara viktiga att ha i åtanke då man utvecklar en interaktiv produkt med barn som målgrupp.

vad gjorde du som examensarbete?

Tillsammans med Erik Östholm utvecklar vi en plattform för ett företag i nöjesbranschen, schlagerbandet Hallå hela pressen.

sara lindholm

Sara Lindholm

varför valde du imd-programmet?

Jag sökte till IMD-programmet med en önskan om att fördjupa mig inom webb och grafisk form. Programmets bredd lockade och de fristående kurserna jag kunde läsa på kvällstid gjorde att jag valde IMD-programmet på Södertörns högskola.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev C-uppsats tillsammans med Moa Nandorf och den handlade om personlig integritet på internet. Vi undersökte vilka attityder myndiga stockholmare har gentemot personlig integritet på internet.

vad gjorde du som examensarbete?

Tillsammans med Moa Nandorf byggde vi en modul till CMS:et Drupal som hjälper kunder att återkoppla till utvecklare angående fel, problem eller synpunkter på deras webbsida.

hanna lidgren

Hanna Lidgren

varför valde du imd-programmet?

Jag såg IT, medier och design programmet som en bra grundutbildning inom ett intressant fält där jag tror att det finns bra möjligheter till ett roligt och utvecklande jobb.

vad skrev du för c-uppsats?

C-uppsatsen som jag skrev tillsammans med en kurskamrat hade som syfte att undersöka hur unga kvinnor ser på det egna bloggandet, om bloggens betydelse i deras liv och vilka möjligheter och möjliga motgångar bloggandet medför.

karolin lo

Karolin Lo

varför valde du imd-programmet?

Det som lockade mig till utbildningen var att den verkade vara ganska bred och erbjöd kurser som rymde mina intressen, grafisk design, programmering och webbutveckling samt att utbildningen verkade ha en hel del praktiska inslag.

vad skrev du för c-uppsats?

Min C-uppsats handlar om nätverk för kvinnor inom IT, teknik, design och entreprenörskap. Jag valde ämnet dels på grund av att jag själv har ett intresse inom teknik och design dels eftersom jag var nyfiken på nätverket Geek Girl Meetup som ger möjlighet för teknikintresserade kvinnor att känna samhörighet.

moa nandorf

Moa Nandorf

varför valde du imd-programmet?

Redan innan utbildningen visste jag att jag ville jobba med webbutveckling och/eller webbdesign. IT, medier och design programmet verkade vara en intressant blandning av både webb och design.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag och Sara Lindholm skrev om människors attityder till personlig integritet på internet och hur de förhåller sig till att lämna ut personlig information via internet i olika situationer.

lina nilsson

Lina Nilsson

varför valde du imd-programmet?

Jag sökte till IT, medier och design programmet för att det erbjöd en bredd som rymde två av mina intressen, grafisk formgivning och webbutveckling. Programmet skulle alltså ge mig en bredd som var attraktiv även på arbetsmarknaden.

vad skrev du för c-uppsats?

Min C-uppsats, Tillgänglighet på internet, skrevs tillsammans med Johanna Wahlström. I uppsatsen undersökte vi hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med tillgänglighet på sina webbplatser. C-uppsatsen har bidragit till att jag i rollen som webbutvecklare är väl medveten om vilka tekniska hjälpmedel funktionsnedsatta personer kan använda sig av och vilka problem som de kan stöta på.

nathalie roséd

Nathalie Roséd

varför valde du imd-programmet?

Jag fastnade för det breda spektrumet som finns inom utbildningen, att det inte är så nischad utan att vi kan stå på en bredare kompetens då vi blir klara. Att få möjligheten att förstå alla delar i ett projekt och inte bara kunna programmera eller bara känna till om design.

vad skrev du för c-uppsats?

Tillsammans med Sally Pang undersökte vi var, när, hur och varför unga vuxna uppdaterar sin Facebook eller Twitter med mobiltelefonen. Det vi kom fram till var att mobiltelefonen var ett komplement till datorn.

fabio scali

Fabio Scali

varför valde du imd-programmet?

Anledningen till att jag valt IT, medier och design programmet är på grund av dess utsträckning inom medieteknik och olika discipliner inom grafisk design, interaktiv design, programmering, människadatorinteraktion, rörlig bild och ljudredigering, webb och mycket mer. Tack vare programmets bredd har jag fått testa flera olika discipliner och på så sätt har jag fått förståelse och kommit fram till vilket område som jag vill arbeta med i framtiden.

vad skrev du för c-uppsats?

Under mina studier blev jag alltmer nyfiken på de olika kopplingar som finns mellan webb och de senaste digitala artefakterna så som pekskärmsdatorer. Därför bestämde jag mig för att skriva min kandidatuppsats i medieteknik där jag skulle utföra en användarstudie av webbplatser på iPad.

madelene waldenryd

Madelene Waldenryd

varför valde du imd-programmet?

Jag tyckte programmet lät spännande och jag ville framför allt skaffa mig en utbildning inom ett grafisk område. Det som också lockade mig var att utbildningens bredd och jag såg det som ett sätt att få lära mig mycket. Ytterligare en anledning till varför jag sökte programmet var möjligheten till mycket praktiskt arbete och praktik. Detta var viktigt för mig eftersom jag inte tidigare haft arbetslivserfarenhet inom detta område.

vad skrev du för c-uppsats?

C-uppsatsen handlar om IKEA:s interaktiva kampanjer om Drömkök och hur man gjorde dem. Eftersom det var svårt att förklara på ett medietekniskt sätt hur Drömkök gjorde reklamen framgångsrikt beskrev jag detta genom retorik med ett medietekniskt perspektiv.

filip williander

Filip Williander

varför valde du imd-programmet?

Anledningen till att jag valde IMD-programmet var för att jag sökte mig in på en KY utbildning vars antagningsprov krävde att man hade betydligt större förkunskap i medierelaterade ämnen. Då jag saknade detta sökte jag mig istället in på denna utbildningen i jakt på just den kunskapen.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag skrev C-uppsats tillsammans med Martin Crookston och den handlade om vilka designprinciper man måste ta hänsyn till om man på ett effektivt och användarvänligt sätt ska bygga en söktjänst likt Google, Bing eller Hitta.se.

rabi younan

Rabi Younan

varför valde du imd-programmet?

Redan vid tidig ålder har jag haft ett brinnande intresse för olika sorters medier. Vare sig det handlar om datorer, mobiltelefoner eller webb så har jag alltid varit förtjust i den värld som medieteknik erbjuder. När jag letade i kurskatalogen över högskoleutbildningar som passade mina intressen föll valet på IMD-programmet ganska naturligt.

vad skrev du för c-uppsats?

Jag kände mig som en pilot är titeln på C-uppsatsen som jag skrev tillsammans med Artiom Barrientos. Uppsatsen handlar om hur olika interaktionsstilar påverkar spelupplevelsen.

erik östholm

Erik Östholm

varför valde du imd-programmet?

Jag gillar design men vill ändå bredda mina kunskaper. Programmet känns som en bra grund att stå på.

vad skrev du för c-uppsats?

Min och Frida Furbergs C-uppsats heter Kreativa kreatörer – en studie i hur kreativa metoder används av professionella kreatörer på företag. Vi har tittat på om och hur kreativa metoder, som till exempel brainstorming, används på företag. Idéen föddes då vi var nyfikna på hur kreatörer gör för att vara kreativa under press i arbetslivet.

IMD08 studenter